Polityka prywatności

I. PREAMBUŁA

Drukarnia Betmor, zdając sobie sprawę z tego jak ważna jest Twoja prywatność, chroni nie tylko internautów odwiedzających prowadzone przez nas strony internetowe, ale również osoby, które zechciały udostępnić Drukarni Betmor swoje dane z wykorzystaniem innych dróg, w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ads oraz LinkedIn Lead Gen Forms. Szanujemy Twoją prywatność, opracowaliśmy więc Politykę Prywatności, która pozwoli Ci zrozumieć, jakie informacje gromadzimy w związku z naszymi usługami oraz w jaki sposób i w jakim celu je przetwarzamy. Przywiązujemy bardzo dużą wagę do ochrony przysługujących internautom praw.
W przypadku pytań dotyczących tematyki przetwarzania danych przez Administratora prosimy o kontakt za pomocą adresu email: handlowy@betmor.pl
Udostępniając nam swoje dane, możesz być pewna/pewny, że:
1. przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych;
2. chronimy Twoje dane od strony technicznej i przechowujemy je na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby;
3. nie przekazujemy Twoich danych podmiotom nieuprawnionym, a w razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa współpracujemy z organami powołanymi do ścigania naruszeń. W celu dokładnego wyjaśnienia stosowanych przez nas zasad przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych udostępnionych Drukarni Betmor za pomocą funkcji Facebook Lead Ads oraz LinkedIn Lead Gen Forms, stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności. Dla ułatwienia – w dalszej części Polityki Prywatności, będziesz nazywany „Użytkownikiem”.

II. DANE OSOBOWE

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane przez Drukarnię Betmor w ramach usługi Facebook Lead Ads oraz LinkedIn Lead Gen Forms będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z poz. zm. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883, tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, dalej również: „UODO”). 2. Administratorem danych osobowych jest Drukarnia Betmor Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Chlebowej 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP 7822680272, REGON: 366491709, adres strony internetowej: https://betmor.pl/, e-mail: handlowy@betmor.pl
4. Drukarnia Betmor stosuje wszelkie wymagane obowiązującymi przepisami zabezpieczenia zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności ochronę przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Administrator pozyskuje dane Użytkowników, którzy odwiedzają Fanpage, umieszczają komentarze pod postami na Fanpage, dokonują udostępnień treści z Fanpage lub korzystają z funkcji „Lubię to” i jej pochodnych. Powyższe dane przechowywane są i przetwarzane w ramach wewnętrznych systemów operatora serwisu Facebook.com oraz LinkedIn.com zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności tego serwisu. Zbiór danych osobowych obejmujących dane Użytkownika przetwarzane za pomocą usługi Facebook Lead Ads oraz LinkedIn Lead Gen Forms podlega rejestracji przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji prowadzącego zgodnie z UODO rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez Drukarnię Betmor.
4. Poprzez uzupełnienie danych zawartych w formularzu Facebook Lead Ads oraz LinkedIn Lead Gen Forms Użytkownik przekazuje Drukarni Betmor wskazane w formularzu Facebook Lead Ads oraz LinkedIn Lead Gen Forms dane osobowe, obejmujące w szczególności:
a. adres e-mail podany przez Użytkownika w ramach jego profilu w serwisie Facebook.com oraz LinkedIn.com;
c. imię i nazwisko Użytkownika (podane w ramach jego profilu w serwisie Facebook.com, LinkedIn lub w formularzu);
f. numer telefonu Użytkownika (podany w ramach jego profilu w serwisie Facebook.com, LinkedIn lub w formularzu);
5. Drukarnia Betmor wykorzystuje dane osobowe Użytkownika przetwarzane za pomocą usługi Facebook Lead Ads oraz LinkedIn Lead Gen Forms w celach:
a. marketingu towarów i usług własnych (na podstawie obowiązujących przepisów prawa);
b. umożliwienia Użytkownikowi otrzymywania spersonalizowanych informacji marketingowych, w szczególności o promocjach, produktach, konkursach etc.
6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy wyłącznie w celach wskazanych w Polityce prywatności oraz w zakresie dobrowolnie wyrażonych przez Ciebie zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.
7. Użytkownikowi przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z UODO, w szczególności prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji, poprawiania i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przepisami tej ustawy. Uprawnienia te mogą być realizowane w szczególności poprzez kontakt z Drukarnią Betmor w sposób określony w punkcie
IV. Polityki Prywatności.
8. Drukarnia Betmor zastrzega, iż na podstawie umowy zawartej z osobą trzecią może powierzyć jej przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności w zgodzie z UODO.

III. INFORMACJA HANDLOWA

1. Uzyskując dane Użytkownika dzięki funkcji Facebook Lead Ads oraz LinkedIn Lead Gen Forms mamy techniczną możliwość komunikowania się z Użytkownikiem na odległość (np. poprzez wiadomości email, kontakt telefoniczny).
2. Użytkownik ma prawo w każdym momencie zastrzec, że nie chce otrzymywać od Drukarni Betmor tego typu powiadomień o charakterze marketingowym, w tym także wycofać już udzieloną zgodę.
3. Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Drukarnię Betmor działalnością mogą być przesyłane w zakresie objętym wyrażoną przez Użytkownika zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

IV. KONTAKT UŻYTKOWNIKA Z DRUKARNIĄ BETMOR

Nasz sposób kontaktu z Tobą zależy od zakresu udzielonych przez Ciebie informacji i zgód. Jeśli zapragniesz skontaktować się z nami, zadzwoń pod numer 61 654 06 80 lub e-mail: handlowy@betmor.pl. Na Twoje życzenie poinformujemy Cię o celu, sposobie i zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych.

V. 5. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Każdy użytkownik może żądać:
a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. sprostowania danych osobowych,
c. usunięcia danych osobowych,
d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. przeniesienia danych osobowych.
f. Wniesienia skargi do organu nadzorującego (GIODO).
Użytkownik może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych.
Aby skorzystać z tych uprawnień należy:
a. w przypadku danych dotyczących aktywności na Fanpage – dokonać zmian w ustawieniach swojego profilu w serwisie Facebook oraz LinkedIn zgodnie z zapisami Polityki Prywatności tego serwisu.
b. w przypadku danych pozyskiwanych w związku z konkursami – postępować zgodnie ze ścieżką określoną w regulaminie danego konkursu.
c. w przypadku danych pozyskiwanych w celu monitorowania zachowań i dostosowania treści do preferencji Użytkownika dokonać zmian w ustawieniach swojego profilu w serwisie Facebook oraz LinkedIn zgodnie z zapisami Polityki Cookies serwisu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 28.04.2016. 2. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez UODO.

Masz gotowy pomysł
lub potrzebujesz innego produktu?

Krzysztof dobierze dla Ciebie idealnie dopasowane rozwiązanie oraz przygotuje dla Ciebie atrakcyjną ofertę!

tel.: 733 779 778

    Zostaw swój numer telefonu, skontaktujemy
    się z Tobą w ciągu 24 godzin!    dev